+40 727.236.985
Căn hộ 2 Phòng
+ - 2 Ngày
180 €
Máy lạnh

5 ngôi sao trải giường khăn
kem đánh răng, vòi hoa sen gel, dầu gội đầu, cạo râu
Nĩa muỗng dao món ăn cho 6 người
Máy giặt với máy sấy
Máy rửa chén
chúng tôi có thể cung cấp rửa và phục vụ
Căn hộ 3 Phòng
+ - 2 Ngày
240 €
tắm bồn tạo sóng
Máy lạnh

5 ngôi sao trải giường khăn
kem đánh răng, vòi hoa sen gel, dầu gội đầu, cạo râu
Nĩa muỗng dao món ăn cho 6 người
Máy giặt với máy sấy
Máy rửa chén
chúng tôi có thể cung cấp rửa và phục vụ
Căn hộ 3 Phòng
+ - 2 Ngày
250 €
tắm bồn tạo sóng
Máy lạnh

5 ngôi sao trải giường khăn
kem đánh răng, vòi hoa sen gel, dầu gội đầu, cạo râu
Nĩa muỗng dao món ăn cho 6 người
Máy giặt với máy sấy
Máy rửa chén
chúng tôi có thể cung cấp rửa và phục vụ