+40 727.236.985
+40 726.818.505Tèm ak kondisyonKontak
Apatman 2 chanm yo
+ - 2 jou
180 €
Er kondisyone

5 star kabann twal fin tou blan sèvyèt
kòlgat, pran yon douch gel, mete Chanpou, bab
asyèt couverts pou moun 6
lave machin ak mande tretman medikal
lave-vaisselle
nou ka ofri lave ak repassage sèvis
Apatman 3 chanm yo
+ - 2 jou
240 €
eny bain
Er kondisyone

5 star kabann twal fin tou blan sèvyèt
kòlgat, pran yon douch gel, mete Chanpou, bab
asyèt couverts pou moun 6
lave machin ak mande tretman medikal
lave-vaisselle
nou ka ofri lave ak repassage sèvis
Apatman 3 chanm yo
+ - 2 jou
250 €
eny bain
Er kondisyone

5 star kabann twal fin tou blan sèvyèt
kòlgat, pran yon douch gel, mete Chanpou, bab
asyèt couverts pou moun 6
lave machin ak mande tretman medikal
lave-vaisselle
nou ka ofri lave ak repassage sèvis