+40 727.236.985
کرایه یک خودرو را
Mercedes Vaneo
Class Compact MPV (M)
Body style 5-door MPV

   30 € در هر روز   
Mercedes ML
Class Mid-size SUV
Body style 5-door SUV

   80 € در هر روز   
فرودگاه شاتل

   20 €